Historie

Česky

Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor prof. MUDr. Zdeněk Kunc, DrSc., který byl také významným českým neurochirurgem a výrazně se podílel na rozvoji světové neurochirurgie. Jako samostatné neurochirurgické oddělení v ÚVN vzniklo vydělením z chirurgie v roce 1956, v roce 1959 se oddělení stalo klinikou FVL UK (nyní 1. LF UK) Praha a později i klinikou ILF (nyní IPVZ). Neurochirurgickou operativu v ÚVN však lze datovat do roku 1948, tedy od příchodu MUDr. Zdeňka Kunce.

Ambulance

 

Neurochirurgická ambulance

K ambulantnímu vyšetření jsou pacienti objednáni na základě svobodné volby lékaře, na doporučení praktického lékaře, ambulantního neurologa nebo lůžkového zařízení, které vyžaduje konziliární neurochirurgické vyšetření. Je nutné, aby se nemocní dostavili k ambulantnímu vyšetření vždy s nálezy (snímky nebo CD) provedených zobrazovacích vyšetření - rtg, CT, magnetická rezonance. Bez objednání vyšetřujeme pouze akutní případy.

Česky

Transfuzní přípravky k plánovaným operačním výkonům

Transfuzní přípravky k plánovaným operačním výkonům

Problematika antikoagulační, antiagregační léčby a trombocytů v perioperačním období

 

Zajištění transfuzního přípravku k plánované operaci (ERD):

  1. NIC (0) (přípravek vydán do 90 minut od přijetí požadavku)  –  výkony se zanedbatelným rizikem krvácení

 

Nedefinováno

Multifunkční operační sál

Od dubna 2008 mají pacienti naší kliniky jedinečnou příležitost být operováni na moderním, vysoce specializovaném operačním sále, který umožňuje podrobnější a přesnější vedení operace než tomu bylo doposud. Základním rozdílem oproti normálnímu sálu je možnost provést v průběhu operace kontrolní vyšetření magnetickou rezonancí.

Nedefinováno

O nás

Naše pracoviště zajišťuje operační léčbu celého spektra onemocnění a úrazů centrální a periferní nervové soustavy, ambulantní servis a nepřetržitou konziliární činnost v oboru. Kromě léčebně preventivní péče poskytuje naše klinika  výuku (pregraduální a postgraduální) a patří k významným výzkumným pracovištím oboru neurochirurgie.

Nedefinováno