O nás

Naše pracoviště zajišťuje operační léčbu celého spektra onemocnění a úrazů centrální a periferní nervové soustavy, ambulantní servis a nepřetržitou konziliární činnost v oboru. Kromě léčebně preventivní péče poskytuje naše klinika  výuku (pregraduální a postgraduální) a patří k významným výzkumným pracovištím oboru neurochirurgie.

Nedefinováno

Stránky