Multifunkční operační sál

Od dubna 2008 mají pacienti naší kliniky jedinečnou příležitost být operováni na moderním, vysoce specializovaném operačním sále, který umožňuje podrobnější a přesnější vedení operace než tomu bylo doposud. Základním rozdílem oproti normálnímu sálu je možnost provést v průběhu operace kontrolní vyšetření magnetickou rezonancí.

Nedefinováno

O nás

Naše pracoviště zajišťuje operační léčbu celého spektra onemocnění a úrazů centrální a periferní nervové soustavy, ambulantní servis a nepřetržitou konziliární činnost v oboru. Kromě léčebně preventivní péče poskytuje naše klinika  výuku (pregraduální a postgraduální) a patří k významným výzkumným pracovištím oboru neurochirurgie.

Nedefinováno

Stránky