Od dubna 2008 mají pacienti naší kliniky jedinečnou příležitost být operováni na moderním, vysoce specializovaném operačním sále, který umožňuje podrobnější a přesnější vedení operace než tomu bylo doposud. Základním rozdílem oproti normálnímu sálu je možnost provést v průběhu operace kontrolní vyšetření magnetickou rezonancí. To dovoluje operatérovi mít přehled o tom, co se mu podařilo vykonat a zároveň ukazuje, co by ještě mělo být provedeno. Vyšetřovna magnetické rezonance se nachází hned vedle operačního sálu, pacient je převezen na vyšetření přímo pomocí speciálního kolejnicového operačního stolu. Po vyšetření je převezen zpět na operační sál. Nová data z magnetické rezonance jsou odeslána do navigačního systému na operačním sále a umožňují snadnější orientaci pro neurochirurga. Tento způsob operace je někdy nazýván anglickým názvem „image-guided“ surgery (obrazem vedená operace).

Tento sál je využíván především pro pacienty s nádory podvěsku mozkového a pro pacienty s gliálními nádory mozku, dále pro některá cévní onemocnění mozku. Není možné zde operovat pacienty s kardiostimulátorem (nemohou do magnetické rezonance)