Pozice: sekundář
Subspecializace: spinální NCH
Pregraduální vzdělání: FVL UK (prom. r. 1989)
Postgraduální vzdělání: II. atestace NCH (r. 1997)
Členství v odborných společnostech:
* Česká neurochirurgická společnost
* Česká neurologická společnost
* Česká spondylochirurgická společnost
                                                                          * Česká entomologická společnost