Prof.MUDr.Vladimír Beneš, DrSc.of. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., nar. 1953 v Praze

Od promoce v roce 1978 neurochirurgické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

1988-1989 stipendijní pobyt v Barrow Neurological Institute, Phoenix, Arizona

Od roku 1996 přednosta oddělení

Od 1. 10. 1997 přednosta neurochirurgické kliniky 1. LF UK a ÚVN v Praze

Od února 1998 vedoucí subkatedry neurochirurgie IPVZ

Od roku 2011 prezidentem EANS

Kandidátská práce (Experimentální poranění míchy, 1987), habilitační práce (Chirurgie mozkových aneuryzmat, 1993), doktorská práce (Arteriovenózní malformace mozku, 1998). V roce 2002 jmenován profesorem neurochirurgie (Chirurgické a intervenční léčení ischemie mozku).

Člen České neurochirurgické společnosti, od roku 2002 předseda společnosti

Člen České neurologické společnosti, České spondylochirurgické společnosti, Evropské asociace neurochirurgických společností, Training Committee a Administrative Council EANS od roku 1994, resp. od roku 1999

2003-2007 viceprezident asociace, od 2007 předseda Training Committee EANS

Člen European Skull Base Society, od 2001 Executive Committee, od 2005 president elect a 2007-2009 president ESBS

Člen American Association of Neurological Surgeons a Congress of Neurological Surgeons

Redakce časopisů Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie (od roku 2001), Bolest (od 1998), Acta Neurochirurgica (od 2003), Central European Neurosurgery (od 2005), Advances and Technical Standards in Neurosurgery (od 2007), Neurosurgery (od 2008) a World Neurosurgery (od 2009)

Autor 220 publikací, 350 abstrakt, řešitel devíti grantů IGA MZ (cena ministra 2005), spoluřešitel 13 grantů

Účastnil se šesti mezinárodních studií jako principal investigator za ČR.

Výukový neurochirurgický program kliniky má akreditaci UEMS/JRAAC.

V posledních 5 letech 30 publikací v časopisech s IF