• St. 5 Sval je schopen vykonat pohyb i proti značnému odporu.
  • St. 4 Sval je schopen vykonat pohyb proti střednímu odporu.
  • St. 3 Sval je schopen vykonat pohyb proti působení gravitace, bez přídatného odporu.
  • St. 2 Sval je schopen vykonat pohyb jen při vyloučení působení gravitace.
  • St. 1 Sval není schopen pohyb vykonat, ale jsou viditelné či palpovatelné jeho záškuby.
  • St. 0 Sval nejeví známky stahu, záškubu.