1. Bez symptomů
  2. Méně závažné symptomy, které nenarušují životní styl
  3. Méně závažný handicap, mírné omezení v životním stylu, ale bez narušení schopnosti postarat se sám o sebe
  4. Střední handicap, symptomy významně omezující životní styl a brání zcela nezávislému životu
  5. Středně závažný handicap, symptomy zřetelně brání samostatné existenci, ačkoli pacient nevyžaduje trvalou péči a dohled
  6. Těžký handicap, úplná závislost, vyžaduje trvalý dohled po celý den

 

Česky