OBJEDNÁNÍ NA AMBULANCI POMOCÍ WEBOVÉHO FORMULÁŘE

 

Neurochirurgická ambulance

K ambulantnímu vyšetření jsou pacienti objednáni na základě svobodné volby lékaře, na doporučení praktického lékaře, ambulantního neurologa nebo lůžkového zařízení, které vyžaduje konziliární neurochirurgické vyšetření. Je nutné, aby se nemocní dostavili k ambulantnímu vyšetření vždy s nálezy (snímky nebo CD) provedených zobrazovacích vyšetření - rtg, CT, magnetická rezonance. Bez objednání vyšetřujeme pouze akutní případy.

Pondělí - pátek 7:30-15:30

Telefon: 973 202 954

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k silnému vytížení je možné, že se Vám delší dobu nebude dařit dovolat. Z technických důvodů na straně armádní ústředny, které nemůžeme ovlivnit, se však volajícímu v případě obsazené linky ozýva tón vyzváněcí, nikoliv obsazovací. Chtěli bychom Vás ubezpečit, že naše recepční dělají vše pro to, aby vyřídily vše co nejrychleji. Pokud se chcete objednat ke kontrolnímu CT/MR vyšetření, můžete využít kontaktní formulář 

objednání e-mailem

 

Spondylochirurgická ambulance

Ve spondylochirurgické ambulanci zvažujeme možnosti chirurgické léčby pacientů s onemocněním páteře. Objednání do této ambulance je možné na základě doporučení praktického lékaře, ambulantního neurologa, rehabilitačního lékaře či ortopéda nebo lůžkového zařízení, pokud diagnosticko-terapeutický proces vyžaduje konziliární vyšetření lékařem specializovaným na chirurgickou léčbu onemocnění páteře. Pro uspokojivé posouzení situace pacienta je nezbytné, aby se k ambulantnímu vyšetření dostavil s kompletní dokumentací, která pojednává o dosavadním průběhu léčení, a kompletní grafickou dokumentací (snímky nebo CD) provedených zobrazovacích vyšetření – rtg, počítačové tomografie (CT), magnetická rezonance (MR). Bez objednání vyšetřujeme pouze akutní případy.

Pondělí - čtvrtek 7:30-15:30

Telefon: 973 208 452

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k silnému vytížení je možné, že se Vám delší dobu nebude dařit dovolat. Z technických důvodů na straně armádní ústředny, které nemůžeme ovlivnit, se však volajícímu v případě obsazené linky ozýva tón vyzváněcí, nikoliv obsazovací. Chtěli bychom Vás ubezpečit, že naše recepční dělají vše pro to, aby vyřídily vše co nejrychleji. Pokud se chcete objednat ke kontrolnímu CT/MR vyšetření, můžete využít kontaktní formulář

objednání e-mailem

Ambulance pro léčbu chronické bolesti

V rámci ambulance bolesti zvažujeme na základě kompletní zdravotnické dokumentace optimální způsob operační i neoperační léčby chronické bolesti.

Středa - čtvrtek 8:00-15:00

Pátek 8:00 - 13:00

Telefon: 973 202 954, 973 202 934

objednání e-mailem

Elektrofyziologická laboratoř

V laboratoři jsou vyšetřeni pacienti pouze na základě objednání odborným lékařem, například neurologem, neurochirurgem nebo ortopedem.

Pondělí - čtvrtek 7:30-15:30

Telefon: 973 202 946

objednání e-mailem

Česky