Naše pracoviště zajišťuje operační léčbu celého spektra onemocnění a úrazů centrální a periferní nervové soustavy, ambulantní servis a nepřetržitou konziliární činnost v oboru. Kromě léčebně preventivní péče poskytuje naše klinika  výuku (pregraduální a postgraduální) a patří k významným výzkumným pracovištím oboru neurochirurgie.

 

   Klinika disponuje technickým vybavením, které je plně srovnatelné s cizinou. Jde především o sofistikované přístroje používané při operacích - operační mikroskopy, navigační systémy, ultrazvukové aspirátory a kompletní zařízení pro endoskopické operace.

Samozřejmostí je peroperační monitorování nervových funkcí elektrofyziologickými metodami. Pooperační péče je zajištěna jednak na centrální jednotce intenzivní péče (OIPCHO), jednak na samostatné jednotce intenzivní péče, která je součástí kliniky.