Neurochirurgická a neuroonkologická klinika ÚVN patří mezi pracoviště, která trvale vykazují největší objem operativy.  V některých oblastech oboru je klinika na špičce – platí to zejména pro cévní neurochirurgii, onkoneurochirurgii, epileptochirurgii a chirurgii páteře. Ročně provedeme kolem 2500 výkonů a trvale se snažíme spektrum naší operativy kultivovat, nejdeme extenzivním způsobem a observaci považujeme za zcela legitimní léčebnou modalitu.

Kvalitu práce lze hodnotit mnoha způsoby, nestačí ji pouze deklarovat sebepochvalnými prohlášeními, s nimiž se lze na internetových stránkách často setkat.

Za jeden z nejspolehlivějších parametrů lze považovat publikace a grantové projekty. Publikace proto, že v odborné literatuře jsou publikovány jen ty nejlepší serie pacientů, které jsou přinejmenším srovnatelné s nejlepší světovou úrovní. V kvalitních časopisech článek s horšími výsledky recenzenti prostě odmítnou. Publikace v mezinárodním impaktovaném časopise jednoduše vypovídá o tom, že pracoviště se kvalitou pohybuje na světové úrovni a že má schopnost problematiku kvalitativně posunout na vyšší úroveň.

Granty

Řešení grantových projektů, které se získávají opět oponentním řízením zahraničních expertů a komisionálním řízením, vypovídá o tom, že pracoviště jse dokáže věnovat určitému problému do hloubky a je schopno přinést něco nového - viz věda a výzkum. Na kvalitu pracoviště lze rovněž usuzovat z počtu habilitovaných lékařů a lékařů, kteří obhájili disertační práci a získali titul PhD. viz lékaři.

Tyto akademické aktivity nejlépe a zcela objektivně vypovídají o kvalitě péče a pro veřejnost tak poskytují velmi spolehlivou informaci při výběru pracoviště.

 

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.

 

Vybrané publikace:

Cévní neurochirurgie
 • BRADÁČ, Ondřej - HIDE, S - MENDELOW, DA. Aneurysm treatment in Europe 2010: an internet survey. Acta Neurochirurgica, 2012, 154(6), 971-978. IF): 1,766
 • BRADÁČ, Ondřej - CHARVÁT, František - BENEŠ, Vladimír. Treatment for brain arteriovenous malformation in the 1998-2011 period and review of the literature. Acta Neurochirurgica, 2013, 155(2), 199-209. 
 • BRADÁČ, Ondřej - MOHAPL, Milan - KRAMÁŘ, Filip. Carotid endarterectomy and carotid artery stenting: changing paradigm during 10 years in a high-volume centre. Acta Neurochirurgica, 2014, 156(9), 1705-1712. IF: 1,766
 • HALLIDAY, Alison - HARRISON, Michael - BENEŠ, Vladimír. 10-year stroke prevention after successful carotid endarterectomy for asymptomatic stenosis (ACST-1): a multicentre randomised trial.. Lancet, 2010, 376(9746), 1074-1084. ISSN 0140-6736. IF : 45,217
 • NETUKA, David - OSTRÝ, Svatopluk - BELSAN, T. Magnetic resonance angiography, digital subtraction angiography and Doppler ultrasonography in detection of carotid artery stenosis: a comparison with findings from histological specimens. Acta neurochirurgica, 2010, 152(7), 1215-1221. ISSN 0001-6268. IF: 1,546

Onkoneurochirurgie

 • GABALEC, Filip - BERÁNEK, Martin - NETUKA, David. Dopamine 2 receptor expression in various pathological types of clinically non-functioning pituitary adenomas. Pituitary, 2012, 15(2), 222-226. ISSN 1386-341X. IF: 3,201
 • KŘÍŽ, L - BIČÍKOVÁ, M - MOHAPL, Milan. Steroid sulfataze and sulfuryl transferase activities in human brain tumors. Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 2008, 109(1-2), 31-39. IF: 3,628
 • NETUKA, David - MASOPUST, Václav - BELŠAN, Tomaš. Endoscopic endonasal resection of medial orbital lesions with intraoperative MRI. Acta Neurochirurgica, 2013, 155(3), 455-461. ISSN 0001-6268. DOI 10.1007/s00701-012-1585-9. IF: 1,788 
 • OSTRÝ, Svatopluk - BELŠAN, Tomáš - OTÁHAL, Jakub. Is intraoperative diffusion tensor imaging at 3.0T comparable to subcortical corticospinal tract mapping?. Neurosurgery, 2013,  73(5), 797-806. ISSN 0148-396X. IF: 3,620
 • OSTRÝ, Svatopluk - NETUKA, David - BENEŠ, Vladimír. Rolandic area meningioma resection controlled and guided by intraoperative cortical mapping. Acta Neurochirurgica, 2012, 154(5), 843-853. ISSN 0001-6268. DOI 10.1007/s00701-012-1279-3. IF  1,546

Epileptochiurgie

 • AMLEROVA, J - CAVANNA, AE - BRADÁČ, Ondřej. Hyperfamiliarity in patients with temporal lobe epilepsy. Epilepsy and Behavior, 2012, 24(3), 332-335. ISSN 1525-5050. DOI  10.1016/j.yebeh.2012.04.116. IF  1,844.

 • AMLEROVÁ, Jana - CAVANNA, Andrea E. - BRADÁČ, Ondřej. Emotion recognition and social cognition in temporal lobe epilepsy and the effect of epilepsy surgery. Epilepsy and Behavior, 2014, 36, 86-89. ISSN 1525-5050. IF  2,257, 
 • JIRUŠKA, P - TOMÁŠEK, M. - NETUKA, David. Clinical impact of a high-frequency seizure onset zone in a case of bitemporal epilepsy.. Epileptic Disorders, 2008, 10 Sep(3), 231-238. ISSN 1294-9361 IF: 0,954

Spondyloneurochirurgie

 • NETUKA, David - OSTRÝ, Svatopluk - BELŠAN, Tomáš. Intraoperative MR imaging in a case of a cervical spinal cord lesion Case report. Journal of Neurosurgery - Spine, 2011,  14(6), 754-757. ISSN 1547-5654. DOI 10.3171/2011.2.SPINE10715. IF : 1,978
 • MASOPUST, Václav - HÄCKEL, Martin - NETUKA, David. Postoperative Epidural  Fibrosis. Clinical Journal of Pain, 2009, 25(7), 600-606. ISSN 0749-8047. IF  3,005 
 • VANĚK, Petr - BRADÁČ, Ondřej - KONOPKOVA, Renata. Treatment of thoracolumbar trauma by short-segment percutaneous transpedicular screw instrumentation: prospective comparative study with a minimum 2-year follow-up. Journal of Neurosurgery: Spine, 2014,  20(2), 150-156. ISSN 1547-5654. DOI 10.3171/2013.11.SPINE13479. IF:  2,383, 
 • VANĚK, Petr - BRADÁČ, Ondřej - DELACY, P.. Comparison of 3 Fusion Techniques in the Treatment of the Degenerative Cervical Spine Disease. Is Stand-Alone Autograft Really the "Gold Standard?" Prospective Study With 2-Year Follow-up. Spine, 2012, 37(19), 16451651. IF:  2,297
 • VANĚK, Petr - BRADÁČ, Ondřej - DELACY, Patricia. Anterior interbody fusion of the cervical spine with Zero-P spacer. Spine, 2013, 38(13), E792-E797. ÏF 2,447 
 • HÄCKEL, Martin - MASOPUST, Václav - BOJAR, M. The Epidural Steroids in the prevention of epidural fibrosis: MRI and clinical findings. Neuroendocrinology Letters, 2009, 30(1), 51-55. ISSN 0172-780X. IF: 1,047 
 
 

 

 

 

 

 

 

Česky