Transfuzní přípravky k plánovaným operačním výkonům

Transfuzní přípravky k plánovaným operačním výkonům

Problematika antikoagulační, antiagregační léčby a trombocytů v perioperačním období

 

Zajištění transfuzního přípravku k plánované operaci (ERD):

  1. NIC (0) (přípravek vydán do 90 minut od přijetí požadavku)  –  výkony se zanedbatelným rizikem krvácení

 

Undefined

Multifunkční operační sál

Od dubna 2008 mají pacienti naší kliniky jedinečnou příležitost být operováni na moderním, vysoce specializovaném operačním sále, který umožňuje podrobnější a přesnější vedení operace než tomu bylo doposud. Základním rozdílem oproti normálnímu sálu je možnost provést v průběhu operace kontrolní vyšetření magnetickou rezonancí.

Undefined

Pages