Klinika má 50 lůžek. Z tohoto počtu je 40 lůžek určeno pro standardní péči (stanice A a B) a 10 lůžek je vyčleněno pro poskytování pooperační péče (jednotka semiintenzivní péče). Na lůžkovém oddělení se především věnujeme předoperační přípravě a pooperační péči u pacientů s onemocněním a poraněním nervového systému. K operaci přijímáme pacienty obvykle formou překladu z neurologického nebo jiného oddělení lůžkového zařízení, popřípadě na základě objednání z naší ambulance. 

Podmínkou přijetí k plánovanému výkonu je kompletní předoperační vyšetření a administrativní dotazník a celkový zdravotní stav, který provedení operace umožní. Z organizačních důvodů je nutné, aby se pacient dostavil do přijímací kanceláře oddělení nejpozději v 9.30 hodin dopoledne. Akutní příjmy domlouváme individuálně podle závažnosti zdravotního stavu nemocného nebo zraněného.  

Pokud povaha onemocnění vyžaduje speciální diagnostický  postup - mozková angiografie, magnetická rezonance - přijímáme pacienty k těmto vyšetřením a během hospitalizace zvažujeme vhodnost operační léčby a způsob jejího provedení.  

Návštěvy nemocných nejsou časově omezené pokud nenarušují  provozní řád jednotlivých stanic lůžkového oddělení. Na lůžkách standardní péče provádí lékař vizitu u každého pacienta dvakrát denně, na jednotce pooperační péče je lékař nepřetržitě 24 hodin denně. Velká vizita, vedená přednostou kliniky, probíhá jednou týdně. Používání mobilních telefonů je povolené. Televizory jsou k dispozici v jídelnách jednotlivých stanic oddělení, se souhlasem ošetřujícího lékaře je povolené používat i soukromý televizor v pokojích.

Vrchní sestra kliniky: Mgr.Anna Vojáčková, tel. 973 202 948

Pooperační oddělení: 
Vedoucí lékař 
- MUDr. Ilona Skalková
 
Staniční sestra -Mgr. Jitka Černohorská
 tel. 973 202 955

Jednotka intenzivní péče NCH

Standardní oddělení: 
Vedoucí lékař- 
MUDr. Milan Mohapl, Ph.D. 
Vedoucí sestra 
- Mg
r. Peter Krajkovič
, tel. 973 202 947

Spondylochirurgické oddělení: 
Vedoucí lélař - 
MUDr. Petr Vaněk, Ph.D.
Vedoucí sestra Dagmar Janáčková, MBA tel. 973 202 940

Nadstandardní služby: 
Klinika disponuje třemi jednolůžkovými pokoji s koupelnou, TV, telefonem a možností připojení k internetu.

Dále nabízíme dvoulůžkový apartmán (možnost ubytování rodinného příslušníka). Cena tohoto apartmánu na den činí 1.500,- Kč, cena jednolůžkového pokoje je 800,- Kč/den. Nadstandardní pokoj je potřeba objednat předem na tel: 973 202 963.