Neurochirurgie jako každý jiný obor, který závisí na sofistikovaných technologiích a nemocniční péči, je výsostně týmový obor. Klinika zaměstnává kolem 100 pracovníků a  pouze jejich souhra zaručuje úspěšné léčení. Zásadní roli přitom hrají zdravotní sestry a asistentky.

Znalosti, nadšení, obětavost, pochopení, inteligence a individuální přístup jsou pak vlastnosti, které musí mít každý pracovník kliniky.   

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.