Pregraduální vzdělání: 1999-2006 1. LF UK 1999-2006 MFF UK

 Postgraduální vzdělání: 2009 Rigorosní zkouška na MFF UK

 Kursy: EANS od r. 2009

 AO Spine Basic 2009

 Členství ve společnostech: ČNCHS

 AANS

 AO Spine