Pozice: vedoucí lékař oddělení B

Subspecializace: spinální problematika, hydrocefalus

Pregraduální vzdělání: 3. LF UK - 1997

Postgraduální vzdělání:

1. atestace - všeobecná chirurgie 2000

2. atestace neurochirurgie 2005

Členství v odborných společnostech:

* Česká neurochirurgická společnost

* Česká spondylochirurgická společnost

* Spine society of Europe * AO Spine