NPH grading scale- otevře/stáhne .pdf soubor
 
 
Gait scale 

 

 1. Normální chůze
 2. Lehké narušení tandemové chůze a otáčení, zahýbání
 3. Chůze o široké bázi s vrávoráním bez korekce chůzí
 4. Tendence k pádu s korekcí
 5. Chůze s holí
 6. Vyžaduje manuální podporu
 7. Vyžaduje pomoc
 8. Upoutaný na invalidní vozík

 

 

Balance test

 

 1. Schopen nezávislého stoje na jedné noze po dobu více jak 30 sekund
 2. Schopen nezávislého stoje na jedné noze po dobu méně jak 30 sekund
 3. Schopen nezávislého stoje na obou nohách po více než 30 sekund
 4. Schopen nezávislého stoje na obou nohách po dobu méně než 30 sekund
 5. Schopen nezávislého stoje rozkročmo po dobu více jak 30 sekund
 6. Schopen nezávislého stoje rozkročmo po dobu méně jak 30 sekund
 7. Neschopen stoje bez asistence

 

 

 

Bladder function

 

 1. Normální
 2. Urgence bez inkontinence
 3. Vzácně inkontinence, bez vložky
 4. Častá inkontinence, s vložkou
 5. Močová inkontinence
 6. Močová i střevní inkontinence

 

Česky