C1-C2 instabilita

 

Vzdálenost přední okraj dentu a zadní hranice předního oblouku C1 do 3mm (děti do 4.5mm)

Typ I

Ventrální

Typ II

Rotační

Typ I

 

Fraktury C2

 

Fraktura dentu C2 – d'Alonzo

 

 ! mělké fraktury typ III spíše osteosyntéza, hlavně u starších

intraartikulární fraktury typ III – riziko instability, zvážit osteosyntézu

 

Traumatická spondylolistéza (Hangman's fracture) – Effendy klasifikace

 

Typ I

Minimální dislokace <2mm

Angulace C2-3 <11°

Nepoškozený disk C2/3

Konzervativní terapie

Typ IIA

Dislokace >3,5mm

Léze disku C2/3 è instabilita

Osteosyntéza

Typ IIB

Angulace >11°

Typ III

Dislokace C2 + facetlock C2/3

Osteosyntéz

Možnosti osteosyntézy:         přední fixace dle Decaulxe

                                               transistmická OS C2 dle Judeta (málo používaná)

 

Ostatní fraktury C2

fr. těla, fr. laterálních mass, fr. zadního oblouku, fr. trnu C2


Klasifikace fraktur C1,2

 

Česky