staniční sestra oddělení B
 
Vzdělání:
1995 - Základní škola Staré Město pod Sněž.
1999 - maturita Střední zdravotnická škola Šumperk - obor všeobecná sestra
2009-2012 specializační studium - obor ARIP     
2013 kurz Mentorka - 3. lékařská fakulta UK
2016-2018 Cambridge Business School, Praha
 
 
Zaměstnání:
 
1999 - 2000   ortopedické oddělení okresní nemocnice v Šumperku - všeobecná sestra
2000 - 2006   ortopedické oddělení ÚVN Praha - všeobecná sestra
2006 - dosud  Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN
Od roku 2008 jako staniční sestra
Od roku 2018 vedoucí Skupiny Sledování výskytu pádů