Neurochirurgická ambulance

K ambulantnímu vyšetření jsou pacienti objednáni na základě svobodné volby lékaře, na doporučení praktického lékaře, ambulantního neurologa nebo lůžkového zařízení, které vyžaduje konziliární neurochirurgické vyšetření. Je nutné, aby se nemocní dostavili k ambulantnímu vyšetření vždy s nálezy (snímky nebo CD) provedených zobrazovacích vyšetření - rtg, CT, magnetická rezonance. Bez objednání vyšetřujeme pouze akutní případy.

Pondělí - pátek 7:30-15:30

Telefon: 973 202 954

objednání e-mailem

 

Spondylochirurgická ambulance

Ve spondylochirurgické ambulanci zvažujeme možnosti chirurgické léčby pacientů s onemocněním páteře. Objednání do této ambulance je možné na základě doporučení praktického lékaře, ambulantního neurologa, rehabilitačního lékaře či ortopéda nebo lůžkového zařízení, pokud diagnosticko-terapeutický proces vyžaduje konziliární vyšetření lékařem specializovaným na chirurgickou léčbu onemocnění páteře. Pro uspokojivé posouzení situace pacienta je nezbytné, aby se k ambulantnímu vyšetření dostavil s kompletní dokumentací, která pojednává o dosavadním průběhu léčení, a kompletní grafickou dokumentací (snímky nebo CD) provedených zobrazovacích vyšetření – rtg, počítačové tomografie (CT), magnetická rezonance (MR). Bez objednání vyšetřujeme pouze akutní případy.

Pondělí - čtvrtek 7:30-15:30

Telefon: 973 208 452

objednání e-mailem

Ambulance pro léčbu chronické bolesti

V rámci ambulance bolesti zvažujeme na základě kompletní zdravotnické dokumentace optimální způsob operační i neoperační léčby chronické bolesti.

Středa - čtvrtek 8:00-15:00

Pátek 8:00 - 13:00

Telefon: 973 202 954, 973 202 934

objednání e-mailem

Elektrofyziologická laboratoř

V laboratoři jsou vyšetřeni pacienti pouze na základě objednání odborným lékařem, například neurologem, neurochirurgem nebo ortopedem.

Pondělí - čtvrtek 7:30-15:30

Telefon: 973 202 946

objednání e-mailem

Česky