Historie

Česky

Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor prof. MUDr. Zdeněk Kunc, DrSc., který byl také významným českým neurochirurgem a výrazně se podílel na rozvoji světové neurochirurgie. Jako samostatné neurochirurgické oddělení v ÚVN vzniklo vydělením z chirurgie v roce 1956, v roce 1959 se oddělení stalo klinikou FVL UK (nyní 1. LF UK) Praha a později i klinikou ILF (nyní IPVZ). Neurochirurgickou operativu v ÚVN však lze datovat do roku 1948, tedy od příchodu MUDr. Zdeňka Kunce.

Ambulance

 

Neurochirurgická ambulance

K ambulantnímu vyšetření jsou pacienti objednáni na základě svobodné volby lékaře, na doporučení praktického lékaře, ambulantního neurologa nebo lůžkového zařízení, které vyžaduje konziliární neurochirurgické vyšetření. Je nutné, aby se nemocní dostavili k ambulantnímu vyšetření vždy s nálezy (snímky nebo CD) provedených zobrazovacích vyšetření - rtg, CT, magnetická rezonance. Bez objednání vyšetřujeme pouze akutní případy.

Česky

Multifunkční operační sál

Od dubna 2008 mají pacienti naší kliniky jedinečnou příležitost být operováni na moderním, vysoce specializovaném operačním sále, který umožňuje podrobnější a přesnější vedení operace než tomu bylo doposud. Základním rozdílem oproti normálnímu sálu je možnost provést v průběhu operace kontrolní vyšetření magnetickou rezonancí.

Nedefinováno

O nás

Naše pracoviště zajišťuje operační léčbu celého spektra onemocnění a úrazů centrální a periferní nervové soustavy, ambulantní servis a nepřetržitou konziliární činnost v oboru. Kromě léčebně preventivní péče poskytuje naše klinika  výuku (pregraduální a postgraduální) a patří k významným výzkumným pracovištím oboru neurochirurgie.

Nedefinováno