pozice: sekundář, lékař zařazený do specializačního vzdělávání v oboru
neurochirurgie
pregraduální vzdělání: 2005-2012 - 2. LF UK obor všeobecné lékařství
postgraduální vzdělání: 2013 – 2017 – 1.LF UK obor neurovědy
specializační příprava:
2015 – ukončení neurochirurgického kmene
2016 – složení zkoušky The European Board Examination in Neurological
Surgery Part I
 
stipendijní pobyty:
- 10/2009-7/2010 – desetiměsíční stáž Erasmus na Université de Montpellier, Francie
- 6/2015-8/2015 – dvouměsíční odborná stáž na Neurosurgical deptartment of
Brook Army Medical Center, San Antonio, TX, USA
- 10/2016 dvoutýdenní odborná stáž na Neurikirurgian klinikka, Helsinky
University Hospital, Finsko
- 11/2017 – měsíční stáž na Neurosurgical department, National Institute of Mental
Health and Neuroscience (NIMHANS), Bangalore, Indie
 
publikace:
- Májovský M, Netuka D, Bradáč O, Beneš V.. Chirurgická léčba supratentoriálních
kortiko‑subkortikálních kavernomů. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie,
2014, roč. 77, č. 5, s. 631-637.
- Májovský M, Masopust V, Beneš V. Výsledky chirurgické léčby syndromu
karpálního tunelu – objektivní a subjektivní hodnocení. Praktický lékař, 2015, roč. 95,
č. 4, s. 157-160.
- Májovský M, Netuka D, Masopust V, Beneš V. Endoskopické endonazální ošetření
nasální likvorey při zlomenině klivu – kazuistika. Rozhledy v chirurgii, 2015, roč. 94,
č. 7, s. 297-300.
- Májovský M, Netuka D, Beneš V. Clinical management of pineal cysts: a worldwide
online survey. Acta Neurochir (Wien). 2016 doi: 10.1007/s00701-016-2726-3. IF:
1.77
- Májovský M, Netuka D, Beneš V. Chirurgické přístupy do pineální krajiny -
přehled. Rozhl Chir. 2016 Fall;95(8):305-11
- Májovský M, Masopust V, Netuka D, Beneš V. Flexible endoscope-assisted
evacuation of chronic subdural hematomas. Acta Neurochir (Wien). 2016
Oct;158(10):1987-92. doi: 10.1007/s00701-016-2902-5. IF: 1.77
- Májovský M, Řezáčová L, Sumová A, Pospíšilová L, Netuka D, Bradáč O, Beneš V.
Melatonin and cortisol secretion profile in patients with pineal cyst before and after
pineal cyst resection. J Clin Neurosci. 2017 May;39:155-163. doi:
10.1016/j.jocn.2017.01.022. IF: 1.39
 
- Májovský M, Netuka D, Beneš V. Conservative and surgical treatment of patients
with pineal cysts: A prospective case series of 110 patients. World Neurosurg. 2017
Sep;105:199-205. doi: 10.1016/j.wneu.2017.05.155. IF: 2.685
- Májovský M, Netuka D, Beneš V. Is surgery for pineal cysts safe and effective? –
Short review. Neurosurgical Review. 2017. doi: 10.1007/s10143-017-0876-2. IF:
2.166
 
členství v odborných společnostech:
 Česká neurochirurgická společnost ČLS-JEP
 European Association of Neurosurgical Societies (EANS)