Pozice: vedoucí lékař oddělení A

Subspecializace: cerebrovaskulární neurochirurgiehydrocefalusepileptochirurgieonkoneurochirurgie

Pregraduální vzdělání: LF Univerzity Palackého v Olomouci

Postgraduální vzdělání: * 1997 - I. atestace všeobecná chirurgie

* 2002 - atestace neurochirurgie

* 1996 - ESPN Course

* 1997 - 2001 - EANS course

* postgraduální studijní program UO Hradec Králové

Členství v odborných společnostech:

* Česká neurochirurgická společnost

* Česká neurologická společnost

* Česká spondylochirurgická společnost