vrchní sestra
 
vzdělání:
1980 - jazyková základní škola 
1989 - maturita Střední zdravotnická škola 
2000 - pomaturitní specializační studium Brno - oš. péče o dospělé 
2005 - mentorský kurz 3. lékařská fakulta UK 
2009 - VŠZ - bakalářský titul v oboru Ošetřovatelství
2011 - magisterský titul v oboru Ošetřovatelství 
Zaměstnání: 
1989 - 1995   Interní nemocnice Praha 6 – všeobecná sestra  
1995 - 2002   ÚVN Praha - neurologické odd. + JIP - všeobecná sestra
2002 - 2004   staniční sestra - neurologické oddělení ÚVN
2004 - dosud vrchní sestra - Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN