pozice: sekundář, lékař zařazený do specializačního vzdělávání v oboru neurochirurgie
pregraduální vzdělání:  2005-2012 - 2. LF UK  
postgraduální vzdělání a specializační příprava:
 2013 – dosud - student 1.LF v oboru neurovědy
 2015 – ukončení neurochirurgického kmene
 2016 – složení zkoušky The European Board Examination in Neurological Surgery Part I 
stipendijní pobyty:
 10/2009-7/2010 – desetiměsíční stáž Erasmus na Université de Montpellier, Francie
 6/2015-8/2015 – dvouměsíční odborná stáž na Neurosurgical deptartment of Brook Army Medical Center, San Antonio, TX, USA
 10/2016 dvoutýdenní odborná stáž na Neurikirurgian klinikka, Helsinky University Hospital, Finsko
 
publikace:
 Májovský M, Netuka D, Bradáč O, Beneš V. Chirurgická léčba supratentoriálních kortiko‑subkortikálních kavernomů. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2014, roč. 77, č. 5, s. 631-637. ISSN: 1210-7859.
 Májovský M, Masopust V, Beneš V. Výsledky chirurgické léčby syndromu karpálního tunelu – objektivní a subjektivní hodnocení. Praktický lékař, 2015, roč. 95, č. 4, s. 157-160. ISSN: 0032-6739.
 Májovský M, Netuka D, Masopust V, Beneš V. Endoskopické endonazální ošetření nasální likvorey při zlomenině klivu – kazuistika. Rozhledy v chirurgii, 2015, roč. 94, č. 7, s. 297-300. ISSN: 0035-9351
 Majovsky M, Netuka D, Benes V. Clinical management of pineal cysts: a worldwide online survey. Acta Neurochir (Wien). doi: 10.1007/s00701-016- 2726-3. IF: 1.77
 Májovský M, Netuka D, Beneš V. Chirurgické přístupy do pineální krajiny - přehled. Rozhl Chir. 2016 Fall;95(8):305-11 
 Májovský M, Masopust V, Netuka D, Beneš V. Flexible endoscope-assisted evacuation of chronic subdural hematomas. Acta Neurochir (Wien). 2016 Oct;158(10):1987-92. doi: 10.1007/s00701-016- 2902-5. IF: 1,62
 
členství v odborných společnostech:
 Česká neurochirurgická společnost ČLS-JEP
 European Association of Neurosurgical Societies (EANS)